Bladeren bron

Fix socket bug in server

master
Christian van Onzenoodt 9 maanden geleden
bovenliggende
commit
ed7ff79d39
Getekend door: Christian van Onzenoodt <christian.van-onzenoodt@uni-ulm.de> GPG sleutel-ID: 7B2E632FDC852341
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 4 en 3 verwijderingen
 1. 4
  3
    trackify/server/server.py

+ 4
- 3
trackify/server/server.py Bestand weergeven

@@ -42,7 +42,7 @@ def get_tracker_config(config_path):
42 42
   return config['tracker']
43 43
 
44 44
 
45
-def run_tracker(spotify_config):
45
+def run_tracker(socket, spotify_config):
46 46
   Logger.get_logger().info('Run tracker')
47 47
   username, client_id, client_secret, redirect_uri = spotify_config
48 48
 
@@ -76,11 +76,11 @@ def register_event_handlers(flask_socket):
76 76
   flask_socket.on_event('tracker', run_tracker)
77 77
 
78 78
 
79
-def register_jobs(flask_scheduler, spotify_config, interval):
79
+def register_jobs(flask_scheduler, socket, spotify_config, interval):
80 80
   flask_scheduler.add_job('run_tracker',
81 81
               run_tracker,
82 82
               trigger='interval',
83
-              args=[spotify_config],
83
+              args=[socket, spotify_config],
84 84
               seconds=interval)
85 85
 
86 86
 
@@ -104,6 +104,7 @@ def init_app(flask_app, config_path):
104 104
   register_routes(flask_app)
105 105
   register_event_handlers(flask_socket)
106 106
   register_jobs(flask_scheduler,
107
+         flask_socket,
107 108
          spotify_config,
108 109
          tracker_interval)
109 110
 

Laden…
Annuleren
Opslaan